Het papieren bekertje is op retour op de werkvloer. Er is politiek ook al een beslissing genomen om stappen te nemen voor meer duurzame producten. Waarom gebeurt dit en wat kun je doen voor het vervangen van de papieren bekertjes?

7 miljard plastic bekers en maaltijdverpakkingen per jaar

We staan er niet helemaal bij stil hoeveel er op dag basis aan plastic alleen al in Nederland wordt gebruikt. In totaal gaat het om 7 miljard bekers en maaltijdverpakkingen per jaar. In deze consumptie wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten consumptie. In consumptie ter plaatse worden meer dan 4,4 miljard bekers gebruikt en consumptie voor onderweg gaat het om 350 – 400 miljoen bekers. Genoeg plastic en papieren bekertjes dus om nog winst in te behalen. Het gaat om verschillende soorten drinkwaren waar materialen in zitten die niet meer gebruikt mogen worden.

Papieren wegwerpbekers – inzamelen, sorteren en recyclen

Vanuit de EU is een richtlijn opgesteld, de Single-Use Plastic (SUP), die lidstaten verplicht om maatregelen te nemen om het eenmalig gebruik van o.a. plastic producten zoals papieren bekertjes enorm te beperken en het ontstaan van zwerfafval in te dammen. In combinatie met de hoeveelheid miljarden producten die per jaar gebruikt worden in Nederland is dat een ontwikkeling die moet zorgen voor duurzame toekomst van Europa.

Kennisinstituut voor Duurzaam Verpakkingen

Er is door het Kennisinstituut voor Duurzaam Verpakkingen een uitgebreid onderzoek gedaan naar de aantallen, effecten en gevolgen van het gebruik van deze afvalstroom waaronder drinkbekers. Het FoodService Instituut Nederland (FSIN) en Partners for Innovation bevestigt de getallen van het gebruik van 2-go bekers, per dag circa 15 miljoen to-go bekers in Nederland. De gemiddelde drinkbeker weegt 7 á 8 gram, wat resulteert in meer 20.000 ton materiaal per jaar aan afval. Uit verschillende rapportages blijkt dat het geschatte aandeel van de papieren drinkbekers dat nu wordt ingezameld en gerecycled zeer beperkt is.

Op zoek naar rendabele business case

Om verandering teweeg te brengen moet de business case veranderen voor het gebruik van bijvoorbeeld papieren drinkbekers. In veel gevallen worden papieren bekers afgedankt. Bekers in bedrijven, kantoren en instellingen komen terecht in het bedrijfsafval, of als ze worden gescheiden indirect, om vervolgens verbrand te worden. Het gebruik van een 2-go mok bijvoorbeeld op de werkvloer is een stuk economischer en beter om te hebben. Een onderzoek heeft aangetoond dat een gezamenlijk programma van grootgebruikers van papieren bekers tot een betere en schonere materiaalstroom kan leiden, maar deze business case is lastig. Daarom zet de overheid ook in op een verandering in het gebruik van papieren bekertjes. De komst van hoogwaardige drinkwaren wordt de norm.

Welke maatregelen worden genomen voor drinkbekers?

Door de overheid worden verschillende maatregelen genomen om tot een flinke vermindering te komen in het gebruik van drinkbekers. In deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik. Dit is allemaal uitgewerkt een nota die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gepubliceerd, dat is consumptie ter plaatse en consumptie voor onderweg.

 1. Consumptie ter plaatse – verbod op wegwerp 
  Het hergebruik van bekers en verpakkingen moet de norm worden op locaties waar er sprake is van consumptie ter plaatse. Dit zijn locaties als de kantine, kantoor, onderwijsinstelling, fastfoodrestaurant en evenementen. Daarom geldt op basis van de ministeriële regeling een verbod op het gebruik van drinkbekers en voedselverpakkingen met eenmalig gebruik. Het gebruik van papieren bekertjes op bijvoorbeeld de werkvloer zal uitgefaseerd worden. Er zijn enkele uitzonderingen die gemaakt gaan worden.
  – Eenmalige bekers en verpakkingen mogen gebruikt worden als deze hoogwaardig recyclebaar zijn. Daarvoor zullen strenge eisen gelden.  
  – Gesloten instellingen en de zorg worden algeheel uitgezonden vanwege hygiëne, beperkingen van de doelgroep, of veiligheid. 
  – Gemeentelijke verordeningen met eenzelfde of betere milieubescherming blijven intact en treden in de plaats van deze regeling.
 2. Consumptie voor onderweg, afhaal- en bezorgmaaltijden
  Voor deze categorie is opgenomen dat o.a. bekers niet meer gratis versterkt mogen worden. Het is de bedoeling om de consument te stimuleren te kiezen voor herbruikbare alternatieven, die ook ter plaatse beschikbaar kunnen zijn. Het gaat hier om het initiatief van BYO – Bring your own. Voor o.a. bekers-on-go zal een effectief bedrag gelden van €0,25. Bij veel consumptie zal het lonen om je eigen 2-go beker mee te nemen (link naar onze shop).  

Ook interesse in het vervangen van papieren bekertjes?

Vanaf juli 2023 zal het er bij de koffieautomaten op werk anders uitzien. In 2021 werd al besloten door staatssecretaris Steven van Weyenberg aangegeven om alleen afwasbare bekers te gebruiken. Alles zal gericht zijn hoogwaardige producten of hoogwaardige recycling.  
 
Met Duurzame Mokken zetten wij ons in op het verduurzamen en gebruik van herbruikbare drinkwaren. Stel dat er 100 mensen werkzaam zijn op een bedrijf en een bedrijf is gemiddeld 261 dagen per jaar open. Gemiddeld drinkt een werknemer 4 bakjes koffie per dag. Dat komt neer op meer dan meer dan 100.000 bekertjes per jaar. Via Duurzame Mokken wordt een goed alternatief aangeboden met de 2-go producten, niet alleen goedkoper is maar ook kwalitatief beter. Neem contact op met ons voor meer informatie en advies

2 go mugs